สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 24 - 28 พฤษจิกายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

       สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทรงตัว ขณะที่ปริมาณข้าวโพดในท้องตลาดมีน้อย เนื่องจากภาคกลางได้รับผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวค่อนข้างน้อย ประกอบกับพ่อค้ากักตุนสต็อกผลผลิตข้าวโพดเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 558 บาท

        สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่หาบละ 378.25 เซนต์/บุชเชล โดยเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงงานเอทานอลมีความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดสูงขึ้น ประกอบกับข้าวสาลีมีราคาแข็งตัวขึ้นด้วย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

     ปริมาณถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านความต้องการใช้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 19.65 บาท

     ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  รอบส่งมอบเดือนธันวาคม  ราคาอยู่ที่ 401.60 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 1,047.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจีนมีความต้องการผลผลิตถั่วเหลืองมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

              สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นทรงตัว ส่วนปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 42.50 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 1 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 57 แต่ไม่เกิน 59.99 กิโลกรัมละ 38.70 บาท

              ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56  แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 34.70  บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

         สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ด้านปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดมีน้อย เนื่องจากเข้าสู่ปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  ส่งผลให้ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี.ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น จากตันละ  427   เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 430 เหรียญสหรัฐฯ   ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ทรงตัว อยู่ที่ตันละ 335  เหรียญสหรัฐฯ   

          สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยราคาข้าว 100 % ชั้น 2 อยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์  กระสอบละ 960 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด สุกร : ราคาแข็งตัว

         ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่วนความต้องการบริโภคมีมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้แข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 66 - 72 ด้านราคาซื้อขายจริง อยู่ที่กิโลกรัมละ 64 - 68 บาท

          สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 66)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

        ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทรงตัว ด้านปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละในสัปดาห์นี้ทรงตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 41 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง  กิโลกรัมละ  39 – 40 บาท

      สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50  บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 19 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาลดลง

         ความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมีมาก ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ลดลง จากฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.