สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน” 28มีนาคม2566 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (นำทีมโดย นายกสมาคมฯ นายสัตวแพทย์ สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร)
 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน” 28มีนาคม2566 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (นำทีมโดย นายกสมาคมฯ นายสัตวแพทย์ สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน” 28มีนาคม2566 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (นำทีมโดย นายกสมาคมฯ นายสัตวแพทย์ สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน” 28มีนาคม2566 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (นำทีมโดย นายกสมาคมฯ นายสัตวแพทย์ สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน” 28มีนาคม2566 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (นำทีมโดย นายกสมาคมฯ นายสัตวแพทย์ สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน” 28มีนาคม2566 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (นำทีมโดย นายกสมาคมฯ นายสัตวแพทย์ สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน” 28มีนาคม2566 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (นำทีมโดย นายกสมาคมฯ นายสัตวแพทย์ สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร)
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.