สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
ร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
 

สมาคมเครือข่ายด้านยาสัตว์และผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ได้แก่ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) (RAPAT), สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง (PIA), สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ (AHPA) และ ชมรมทะเบียนผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (VETRA)  ร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรม ริชมอนด์ วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯและชมรมฯ ที่เป็นผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสำหรับสุนัข และแมว  และการเตรียมพร้อมเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนผ่านระบบ e-services  น.สพ.ไพรวัน สีพั่ว เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมงานในวัน เวลา ดังกล่าว

 

ร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.