สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
การประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชน
 

การประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรม รามาการ์เด้น โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นำทีมโดย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ส่วนสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ นำทีมโดย เภสัชกร นัคนันท์ ชิตอรุณ นายกสมาคมฯ ในการประชุมครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของราชการ  และ ข้อมูลเรื่องสภาพตลาดที่แท้จริงในธุรกิจอาหารเสริมและพรีมิกซ์ในสัตว์ พร้อมทั้งการพัฒนาความร่วมมือเพื่อริเริ่มในการจัดการประชุมวิชาการเกี่ยวแนวทางที่จะนำพืชสมุนไพรมาใช้ในสัตว์ ต่อไป

 

การประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนการประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนการประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนการประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนการประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนการประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนการประชุมทวิภาคีร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาครัฐและเอกชน
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.