สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ข่าวเด่นที่ผ่านมา
 
 
ข่าวเด่น
 
ธุรกิจฟาร์มคนไทยในเวียดนาม - เศรษฐกิจเกษตร
 

ธุรกิจฟาร์มคนไทยในเวียดนาม - เศรษฐกิจเกษตร

                การลงทุนทำฟาร์มสุกร ฟาร์มปลาและโรงงานแปรรูปปลาแพนกาเซียสดอร์รี่ รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำของซีพีเอฟซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทยในประเทศเวียดนามนั้น จะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์

                โดยฟาร์มเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เลี้ยงในห้องปรับอุณหภูมิป้องกันเชื้อโรคใช้การผสมเทียมโดยนำน้ำเชื้อหมูตัวผู้จากอเมริกาฉีดให้กับหมูตัวเมีย เมื่อหมูตัวเมียออกลูกก็จะนำเข้าสู่โรงอนุบาลหมูจนโต เมื่อหมูได้น้ำหนักกว่า 100 กก.แล้ว จึงจะส่งไปชำแหละเพื่อจำหน่าย โดยบางส่วนนำไปแปรรูปเป็นอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งประเทศเวียดนามมีประชากร 92 ล้านคน บริโภคเนื้อหมูคิดเป็น 31.6 กก. ต่อคนต่อปี สำหรับฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงทั้งหมูขาวและหมูดำพันธ์ุคูโรบูตะ

                ส่วนโรงงานแปรรูปปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่ หรือที่เรียกชื่อสั้น ๆ ว่าปลาดอร์รี่ นั้นจะตั้งอยู่ที่จังหวัดเบนแจซึ่งอยู่ตอนใต้ของนครโฮจิมินห์ สำหรับปลาแพนกาเซียสดอร์รี่นั้น เป็นปลาสายพันธุ์เดียวกับปลาสวายหรือปลาเผาะของประเทศไทย เป็นปลาที่ไม่มีไขมัน หนังไม่หนา เนื้อออกสีขาวนวล ที่เวียดนามใช้วิธีเลี้ยงในแม่น้ำโขง แถบจังหวัดวินลอง มีบ่อเลี้ยงประมาณ 40 บ่อ โดยเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง ซึ่งใช้น้ำขึ้นน้ำลงในแม่น้ำโขงเข้ามาช่วยถ่ายเทน้ำในบ่อปลา ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยให้อาหารปลา

                เมื่อปลาโตได้ที่แล้วจึงส่งโรงงานแปรรูป โรงงานแห่งนี้จะทำเป็นเนื้อปลาแช่แข็ง และอาหารสำเร็จรูป อาทิ นักเก็ตปลาดอร์รี่ ปลาดอร์รี่ชุบแป้งทอด บรรจุถุงสุญญากาศออกจำหน่าย ซึ่งตลาดใหญ่ที่เวียดนามส่งออกไปจำหน่ายมากที่สุดอยู่ที่ยุโรป 60% และสหรัฐอเมริกา 40% หรือประมาณ 13,000 ตันต่อปี ในส่วนของเศษเนื้อปลาเครื่องในปลาที่เหลือก็จะนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงสัตว์ต่อไป

                ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์นั้นจะเป็นการผลิตสำหรับสัตว์น้ำซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเกิ่นเทอ เป็นเมืองในกลุ่มแม่โขงเดลต้าของเวียดนาม โรงงานแห่งนี้ผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและถูกสุขอนามัยตามข้อกำหนดของเวียดนาม ควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพลังงานด้วยระบบอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ที่ 1,600,000 ตัน ต่อปีโดยกิจการเหล่านี้บุคลากรที่ทำงานจะเป็นชาวเวียดนาม และมีผู้บริหารเป็นคนไทยคอยดูแลและนำการทำงานในแต่ละขั้นตอน

 

 

 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.