สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์”
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์”
โดย    ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
          ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
          น.สพ.รักไทย งามภักดิ์
          ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
ดำเนินการเสวนา โดย  ภก.นัคนันท์ ชิตอรุณ
                                 นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

ในวันศุกร์ที่  26  มีนาคม 2564  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์”
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.