สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเพื่อมอบงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 

เมื่อ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ได้มีการประชุมเพื่อมอบงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเดิม (ปี 2561-2563) กับกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ (ปี 2563-2565) ส่วนนายกสมาคมฯ คนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง มาเมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้แก่ เภสัชกร นัคนันท์ ชิตอรุณ ได้รับความไว้วางใจให้เข้ารับตำแหน่งอีกสมัย

 

 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.