สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณารับรองงบดุล แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และดำเนินการเลือกตั้งนายกฯ อุปนายกฯ คณะกรรมการสมาคมฯ แทนชุดปัจจุบันที่จะพ้นวาระตามกฎข้อบังคับของทางสมาคมฯ พร้อมฟังการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ผลกระทบจากปัญหา GMP Clearances ต่อธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์” เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2563  ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.