สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-17.00 น.  

ณ ห้องราชาวดี 3-4 ชั้น 3

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.