สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ เสวนาในหัวข้อ “ยารักษาโรคจีไอ...ไร้ทางออก ?” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 

ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ เสวนาในหัวข้อ  “ยารักษาโรคจีไอ...ไร้ทางออก ?”    

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  น.   ณ  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 

ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ เสวนาในหัวข้อ “ยารักษาโรคจีไอ...ไร้ทางออก ?”   เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 น.  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ เสวนาในหัวข้อ “ยารักษาโรคจีไอ...ไร้ทางออก ?”   เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 น.  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ เสวนาในหัวข้อ “ยารักษาโรคจีไอ...ไร้ทางออก ?”   เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 น.  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ เสวนาในหัวข้อ “ยารักษาโรคจีไอ...ไร้ทางออก ?”   เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 น.  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.