สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร”
 

กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร”

จัดโดย   สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

วันศุกร์ที่  4 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องมณฑาทิพย์  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร” กิจกรรมการฝึกอบรม “การเสนอขายสินค้าเข้าฟาร์มในเครือที่ครบวงจร”
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.