สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ
 

นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์  คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ
เข้าพบท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ( นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต )
เพื่ออวยพรปีใหม่ 2559  ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ กรมปศุสัตว์

 

นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์  คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.